Пописни подаци (ниво насеља)

Датум 24/11/2015.

Објављени су резултати Пописа пољопривреде 2012 на нивоу насеља.

Линк

Дизајн и имплементација:Blumen Group.