Попис пољопривреде 2012 – Виноградарски атлас

Датум: 23/09/2016.. Написао:

Специјална публикација Попис пољопривреде 2012 -„Виноградарски атлас“, аутора доц. др Драгослава Иванишевића, дипл. инж. – мастер Дарка Јакшића и проф. др Наде Кораћ, у издању Републичког завода за статистику је добила награду „PRIX DE l’OIV 2016“, организације „Organisation Internationale de la Vigne et du Vin„ (OIV) у категорији монографија.

Церемонија додела награда одржаће се 17. октобра 2016. у просторијама OIV-а, у Паризу.

Специјална публикација „Виноградарски атлас“ доступна је и на Енглеском језику.

„Виноградарски атлас“ на Енглеском језику.

Пописни подаци (ниво насеља)

Датум: 24/11/2015.. Написао:

Објављени су резултати Пописа пољопривреде 2012 на нивоу насеља.

Линк

Попис пољопривреде 2012 – “СЕЛА У СРБИЈИ“

Датум: 19/11/2015.. Написао:

Објављена је специјална публикација  Попис пољопривреде 2012 “СЕЛА У СРБИЈИ“ аутора проф. др Милована М. Митровића, заснована на подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. и Пописа пољопривреде 2012.

Завршна конференција ИПА 2011

Датум: 07/10/2015.. Написао:

Републички завод за статистику организовао је завршну конференцију ИПА 2011 пројекта – „Директна финансијска подршка Европске комисије за усаглашавање статистичког система Србије са Европским статистичким системом“, 6. октобра 2015. у хотелу Метропол Палас у Београду.
Уз финансијску помоћ Европске уније од 60%, под овим пројектом спроведене су акције од националног значаја: Попис становништва 2011, Попис пољопривреде 2012. и Попис економије 2012. – Структура расхода и прихода правних лица и предузетника.
Конференцију је отворио директор Завода др Миладин Ковачевић, док су посебан осврт на значај пројекта дали госпођа Јасна Атанасијевић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике и Steffen Hudolin, саветник/ Шеф операције – Сектор II, из Делегације Европске уније у Републици Србији.
На конференцији је емитована десетоминутна видео порука господина Pietera Everersa, директора из Евростата.
Кроз презентације са најбитнијим резултатима, говорили су руководиоци сва три пројекта: Снежана Лакчевић, Андра Милојић и Раде Ћирић.

Конференцији су присуствовали директори статистичких институција земаља: Мађарске, Бугарске, Албаније, Црне Горе, БИХ, Хрватске и Словеније, као и представници Института економских наука, Института друштвених наука, Института економике пољопривреде, Универзитета у Београду и Новом Саду, Геронтолошког друштва, Тима за социјално укључивање, Сталне конференције градова и општина, Амбасаде Шведске, Balkan Project Office, Канцеларије УН-а у Србији, Канцеларије за европске интеграције и Европске делегације у Србији.

Конференција је добро медијски испраћена.


Попис пољопривреде 2012 – Виноградарски атлас

Датум: 11/03/2015.. Написао:

Објављена је специјална публикација Попис пољопривреде 2012- „ Виноградарски атлас“, аутора доц. др Драгослава Иванишевића, дипл. инж. – мастер Дарка Јакшића и проф. др Наде Кораћ.


Студија на систематичан начин приказује важне информације о
виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме
се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала
српског виноградарства.

Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас“

Датум: 23/02/2015.. Написао:

Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас “ биће организована у Клубу посланика (Толстојева 2) у Београду, 11. марта 2015. у 12 часова.

Публикација „Виноградарски атлас“, чији су аутори доц. др Драгослав Иванишевић, дипл. инж. – мастер Дарко Јакшић и проф. др Нада Кораћ, на систематичан начин приказује важне информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског виноградарства.

Сточарство у Републици Србији

Датум: 15/12/2014.. Написао:

Објављена је посебна публикација Пописа пољопривреде 2012 – „Сточарство у Републици Србији”, аутора Рада Поповића.
Публикација приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији.

Најава промоције публикације: „ Сточарство у Републици Србији“

Датум: 04/12/2014.. Написао:

Републички завод за статистику у сарадњи са Привредном комором Београда организује промоцију студије Пописа пољопривреде 2012: „Сточарство у Републици Србији“

Промоција ће бити одржана 15. децембра 2014. године са почетком у 11 часова, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, у сали 4а на четвртом спрату.

Посебна публикација „Сточарство у Републици Србији“ чији је аутор Раде Поповић, приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији

Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији

Датум: 28/11/2014.. Написао:

Објављена је студија Пописа пољопривреде 2012: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “
Аутори ове студије су проф. др Драго Цвијановић, доц. др Јонел Субић и др Весна Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.
У студији је први пут представљена класификација газдинстава према економској величини газдинства и типу пољопривредне производње за ниво Републике Србије ( НСТЈ 1 И НСТЈ 2).

Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата

Датум: 14/11/2014.. Написао:

Републички завод за статистику издао је публикацију „Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата“.
У публикацији објављени су коначни резултати контроле обухвата Пописа пољопривреде 2012. Приказани резултати односе се на грешке у обухвату пописних јединица (пољопривредна газдинства) које су настале у фази прикупљања пописних података, а последица су изостављања појединих пописних јединица, или њиховог вишеструког пописивања, или погрешног разврставања.

Следећа страна »

Дизајн и имплементација:Blumen Group.