NAJČEŠĆA PITANJA

NAJČEŠĆA PITANjA

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava predstavlja važno statističko istraživanje kojim se prikupljaju podaci o poljoprivrednim fondovima gazdinstava na teritoriji Republike Srbije. Dobijene informacije o veličini gazdinstava, zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, upotrebi đubriva, broju stoke i broju košnica pčela, ostvarenoj proizvodnji, poljoprivrednoj mehanizaciji, radnoj snazi, kao i informacije o poljoprivrednim i drugim aktivnostima na gazdinstvu, od vitalnog su značaja za socioekonomske analize i planiranja.
Anketa se sprovodi na uzorku od oko 120 000 gazdinstava. Svako gazdinstvo obuhvaćeno Anketom biće o tome blagovremeno obavešteno pismom, putem pošte. Porodična gazdinstva i gazdinstva preduzetnika posetiće ovlašćeni anketari koji će, na osnovu dobijenih odgovora, popunjavati elektronski upitnik korišćenjem lap-topa. Gazdinstva pravnih lica izvršiće samostalno unos podataka u veb-upitnik.
Anketa se sprovodi u periodu od 01. oktobra – 30. novembra 2018. godine.
Da, učešće svih poljoprivrednih gazdinstava izabranih u uzorak ankete je obavezno jer će se Anketa sprovoditi u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici. Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.
Tačnost odgovora dobijenih u Anketi doprineće sticanju saznanja u vezi sa realnim stanjem u poljoprivredi Republike Srbije: čime raspolažemo i šta nam je potrebno. To je neophodan uslov kako biste i Vi mogli da bolje planirate poljoprivrednu proizvodnju, da se prijavljujete kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi i dobijate saznanja o tome u koju bi poljoprivrednu granu trebalo investirati.
Da. Lični i drugi podaci prikupljeni u Anketi predstavljaju službene statističke podatke i kao takvi oni su tajna i podležu posebnoj zaštiti, koja je obezbeđena u svim fazama realizacije istraživanja. Tajnost individualnih podataka zagarantovana je Zakonom o zvaničnoj statistici i ovi podaci se objavljuju samo u agregiranom obliku. Svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom.
Dobijeni rezultati biće objavljeni do 30. septembra 2019. godine na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: www stat.gov.rs.

Izaberite jezik

СР | SR | EN