Anketa o strukturi polјoprivrednih gazdinstava, 2018.

Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi polјoprivrednih gazdinstava, 2018.

U periodu sprovođenja Ankete, 535 obučenih anketara će posetiti 120.000 polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije i prikupiće podatke o korišćenom polјoprivrednom zemlјištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima, proizvodnom metodu primenjenom u polјoprivredi i dr.

Finansijska sredstva za sprovođenje ove Ankete od 2,5 miliona evra obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU, u okviru Nacionalnog programa IPA 2016 (85%) i iz budžeta Republike Srbije (15%).
Anketa se sprovodi u trogodišnjoj periodici, između dva popisa polјoprivrede, i predstavlјa važno strukturno istraživanje u sistemu statistike polјoprivrede.

Dobijene informacije koristiće kreatorima agrarne politike za donošenje odluka i kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja polјoprivrede, ali i polјoprivrednim proizvođačima za bolјe planiranje polјoprivredne proizvodnje, ustanovlјavanje polјoprivredne grane u koju bi trebalo investirati, kao i za prijavlјivanje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u polјoprivredi.

Pored toga, ovi podaci biće osnova za ažuriranje Statističkog registra polјoprivrednih gazdinstava, od koga zavisi kvalitet podataka o polјoprivrednoj proizvodnji.
Uspeh ovog istraživanja u najvećoj meri zavisi od aktivnog učešća polјoprivrednika i tačnosti i potpunosti njihovih odgovora. Prikuplјeni podaci će služiti isklјučivo u statističke svrhe, zaštićeni su zakonom i predstavlјaju službenu tajnu.

Na sajtu http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/ mogu se naći sve važne informacije koje se odnose na sprovođenje Ankete.

Izaberite jezik

СР | SR | EN