Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

У периоду спровођења Анкете, 535 обучених анкетара ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

Финансијска средства за спровођење ове Aнкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из  претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (85%) и из буџета Републике Србије (15%).

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде.

Добијене информације користиће креаторима аграрне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди.

Поред тога, ови подаци биће основа за ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, од кога зависи квалитет  података о пољопривредној производњи.
Успех овог истраживања у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности и потпуности њихових одговора.

Прикупљени подаци ће служити искључиво у статистичке сврхе, заштићени су законом и представљају службену тајну.

На сајту http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/  могу се наћи све важне информације које се односе на спровођење Анкете.

Изаберите језик

СР  SR  |  EN