ПОЧЕТНА

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из  претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (85%) и из националног буџета (15%)… Детаљније ВЕСТИ Завршен рад анкетара … Continue reading ПОЧЕТНА