Пописни резултати (ниво насеља) *

* У складу са Законом о званичној статистици и заштити индивидуалних података, поједини подаци у табелама за насеља са три или мање од три газдинства су сакривени односно приказани словом „П“.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.