Промоција публикације „Виноградарски атлас“

Дизајн и имплементација:Blumen Group.