Фото галерија

Промоција публикације „ВИНСКИ АТЛАС“


Више…


Промоција публикације “Пољопривредно земљиште у Републици Србији“


Више…


Промоција публикације “Виноградарски атлас“


Више…


Промоција публикације Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији – „Радна снага и активности пољопривредних газдинстава“


Више…


Промоција публикације Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији – „Воћарство“


Више…


Завршна конференција Пописа пољопривреде 2012 : „Примена података Пописа пољопривреде 2012. у анализи стања пољопривреде и у планирању аграрне политике у Републици Србији“


Више…


Дизајн и имплементација:Blumen Group.