Завршна конференција

Posters

Графички дизајн: Савић Вук, РЗС

Материјал

Дизајн и имплементација:Blumen Group.