Контакт

Односи с јавношћу

Телефон/факс: +381 11 2401 284

Електронска пошта: stat@stat.gov.rs

Републички завод за статистику

Београд, Милана Ракића 5

Телефон: +381 11 2412 922

Факс: +381 11 2411 260

Дизајн и имплементација:Blumen Group.