Законски основ

Попис пољопривреде 2012. спровешће се на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11).

  • Закон о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11)
  • Закон о изменама закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, број 24/11)

Учешће у Попису је обавезно у складу са Законом о попису пољопривреде 2012. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11).

Дизајн и имплементација:Blumen Group.