Циљеви и значај пописа пољопривреде

Попис пољопривреде представља велику статистичку акцију чији су основни циљеви:

  • Добијање свеобухватног прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде;
  • Израда базе података, међународно упоредиве, засноване на кључним обележјима у области пољопривреде;
  • Обезбеђивање статистичких података потребних за развој одрживе пољопривредне политике;

Формирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава који ће обезбедити оквир за пољопривредна истраживања на узорку и истраживања о структури пољопривредних газдинстава.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.