Пољопривредно земљиште у Републици Србији

Датум 05/05/2015.

Објављена је специјална публикација „Пољопривредно земљиште у Републици Србији“ аутора проф. др Миладина Шеварлића, која је заснована на резултатима Пописа пољопривреде 2012.
Студија “Пољопривредно земљиште у Републици Србији“ намењена је широј научној и стручној јавности и може да послужи као модел другим истраживачима да наставе и прошире агроекономске и статистичке анализе газдовања, коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта у Србији.


 

Дизајн и имплементација:Blumen Group.