Пољопривредно земљиште у Републици Србији

Датум 27/04/2015.

Републички завод за статистику и Привредна комора Београда организују промоцију студије Пописа пољопривреде 2012:

„Пољопривредно земљиште у Републици Србији”

Промоција ће бити одржана 5. маја 2015. године са почетком у 12 часова, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, у сали на четвртом спрату.
Студија “Пољопривредно земљиште у Републици Србији“, чији је аутор проф. др Миладин Шеварлић, намењена је широј научној и стручној јавности и може да послужи као модел другим истраживачима да наставе и прошире агроекономске и статистичке анализе газдовања, коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта у Србији.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.