Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас“

Датум 23/02/2015.

Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас “ биће организована у Клубу посланика (Толстојева 2) у Београду, 11. марта 2015. у 12 часова.

Публикација „Виноградарски атлас“, чији су аутори доц. др Драгослав Иванишевић, дипл. инж. – мастер Дарко Јакшић и проф. др Нада Кораћ, на систематичан начин приказује важне информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског виноградарства.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.