Сточарство у Републици Србији

Датум 15/12/2014.

Објављена је посебна публикација Пописа пољопривреде 2012 – „Сточарство у Републици Србији”, аутора Рада Поповића.
Публикација приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.