Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији

Датум 28/11/2014.

Објављена је студија Пописа пољопривреде 2012: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “
Аутори ове студије су проф. др Драго Цвијановић, доц. др Јонел Субић и др Весна Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.
У студији је први пут представљена класификација газдинстава према економској величини газдинства и типу пољопривредне производње за ниво Републике Србије ( НСТЈ 1 И НСТЈ 2).

Дизајн и имплементација:Blumen Group.