Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата

Датум 14/11/2014.

Републички завод за статистику издао је публикацију „Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата“.
У публикацији објављени су коначни резултати контроле обухвата Пописа пољопривреде 2012. Приказани резултати односе се на грешке у обухвату пописних јединица (пољопривредна газдинства) које су настале у фази прикупљања пописних података, а последица су изостављања појединих пописних јединица, или њиховог вишеструког пописивања, или погрешног разврставања.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.