Пољопривредно земљиште у Републици Србији

Датум: 27/04/2015.. Написао:

Републички завод за статистику и Привредна комора Београда организују промоцију студије Пописа пољопривреде 2012:

„Пољопривредно земљиште у Републици Србији”

Промоција ће бити одржана 5. маја 2015. године са почетком у 12 часова, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, у сали на четвртом спрату.
Студија “Пољопривредно земљиште у Републици Србији“, чији је аутор проф. др Миладин Шеварлић, намењена је широј научној и стручној јавности и може да послужи као модел другим истраживачима да наставе и прошире агроекономске и статистичке анализе газдовања, коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта у Србији.

Test publikacije

Датум: 18/03/2015.. Написао:

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

Публикације пописа пољопривреде 2012 (стара верзија)

Датум: 09/03/2015.. Написао:

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

Републички завод припрема и посебне публикације које ће бити објављене до краја 2015. године:

  • Пољопривредно земљиште
  • Виноградарски атлас
  • Вински атлас
  • Села и региони у Србији

Промоције књига биће благовремено најављене.

Публикације пописа пољопривреде 2012 (2)

Датум: 02/12/2014.. Написао:

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

„Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији”

Датум: 20/12/2013.. Написао:

Коначни резултати Пописа пољопривреде 2012, који је Републички завод за статистику спровео од 1. октобра до 15. децембра 2012. године уз помоћ Европске уније, објављени су у двојезичкој публикацији „Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији“. Резултати су приказани до нивоа општина.

КЊИГЕ

knjige

Преузмите књиге у PDF-у:

Књига 1 | Књига 2

Приликом тумачења пописних резултата треба имати у виду примењену методологију и дефиниције које су у складу са Светским програмом пописа пољопривреде 2010. (УН – ФАО) и методологијом Евростата за спровођење Истраживања о структури пољопривредних газдинстава и производним методама у пољопривреди.
Због различитих дефиниција појмова у Попису пољопривреде подаци нису у потпуности упоредиви са подацима добијеним у досадашњим статистичким истраживањима.
Детаљни подаци према различитим индикаторима могу се наћи у дисеминационој бази Пописа пољопривреде 2012.

Саопштење за јавност
Презентација

Конференција за новинаре – Коначни резултати Пописа пољопривреде 2012

Датум: 18/12/2013.. Написао:

Републички завод за статистику данас објављује коначне резултате Пописа пољопривреде 2012, који је, уз помоћ Европске уније, спроведен у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године. Ови резултати омогућавају свеобухватан увид у структуру пољопривредних газдинстава у Републици Србији и односе се на: број пољопривредних газдинстава, површину пољопривредног земљишта – по категоријама коришћења, врстама усева и засада, број стоке – по врстама и категоријама, механизацију, објекте и радну снагу на пољопривредним газдинствима и производни метод у пољопривреди.

Новинарима ће се обратити:
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић и проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, Андра Милојић, помоћник директора за Сектор националних рачуна и пољопривреде и Драгана Марковић, начелница одељења статистике пољопривреде

Први резултати Пописа пољопривреде

Датум: 11/12/2013.. Написао:

„Први резултати Пописа пољопривреде“

Први резултати објављени су у публикацији:

„Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – први резултати“

У овој публикацији приказани су први резултати, који се односе на број пољопривредних газдинстава, површину коришћеног пољопривредног земљишта, број стоке – по врстама, и на број властитих двоосовинских
трактора.

Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – први резултати.

Графички приказ првих резултата

grpr

Актуелно

Датум: 06/07/2012.. Написао:

ПРЕЛИМИНАРНИ спискови изабраних кандидата за општинске инструкторе који су позвани на интервју

Начин бодовања

Обавештење у вези са избором кандидата за рад у Попису пољопривреде у својству општинских инструктора

Изабрани кандидати могу се информисати о својим обавезама овде:

Процедура за избор општинских инструктора

  • Конкурс за пописиваче биће објављен 1. августа 2012. у средствима јавног информисања, а пријава кандидата за пописиваче обављаће се у општинама у месту становања у периоду од 10. до 14. августа 2012, лично, попуњавањем обрасца.

Заинтересовани кандидати могу се информисати о својим обавезама овде:

Процедура за избор пописивача и њихове обавезе у Попису

Дизајн и имплементација:Blumen Group.