Актуелно:Сточарство у Републици Србији

Датум: 15/12/2014.

Објављена је посебна публикација Пописа пољопривреде 2012 – „Сточарство у Републици Србији”, аутора Рада Поповића.
Публикација приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији.

Публикације пописа пољопривреде 2012

Датум: 01/07/2014.

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

Републички завод припрема и посебне публикације које ће бити објављене до краја 2014. године:

  • Пољопривредно земљиште
  • Виноградарски атлас
  • Вински атлас
  • Села и региони у Србији

Промоције књига биће благовремено најављене.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.