Актуелно:Публикације пописа пољопривреде 2012

Датум: 01/07/2014.

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику је, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објавио и две посебне публикације: “Пољопривредна механизација, опрема и објекти” и “Воћарство” које се могу бесплатно преузети:

Републички завод припрема и посебне публикације које ће бити објављене до краја 2014. године:

  • Пољопривредно земљиште
  • Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње
  • Сточарство
  • Виноградарски атлас
  • Радна снага и активности пољопривредних газдинстава
  • Вински атлас
  • Села и региони у Србији

Промоције књига биће благовремено најављене.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.