Актуелно:„Завршна конференција Пописа пољопривреде 2012”

Датум: 04/03/2014.

Републички завод за статистику, уз финансијску подршку Европске уније, организује завршну конференцију Пописа пољопривреде 2012, која је посвећена теми:

„Примена података Пописа пољопривреде 2012. у анализи стања пољопривреде и у планирању аграрне политике у Републици Србији “

Завршна конференција одржава се у Суботици у  хотелу  „Галерија“,  у периоду од 28 маја до 30. маја 2014. године.

Циљ конференције је  размена научних/стручних сазнања у области пољопривреде, а на основу резултата спроведеног Пописа пољопривреде 2012.

Књига 1 | Књига 2knjige

Учешће на конференцији, као и теме радова је потребно потврдити, најкасније до 14. марта 2014. на имејл адресу:

konferencija_popispoljoprivrede2012@stat.gov.rs.

Све информације можете добити путем телефона на број: 011 2412 – 922, локали 414 и 299.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.