Актуелно:Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата

Датум: 14/11/2014.

Републички завод за статистику издао је публикацију „Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији – Резултати контроле обухвата“.
У публикацији објављени су коначни резултати контроле обухвата Пописа пољопривреде 2012. Приказани резултати односе се на грешке у обухвату пописних јединица (пољопривредна газдинства) које су настале у фази прикупљања пописних података, а последица су изостављања појединих пописних јединица, или њиховог вишеструког пописивања, или погрешног разврставања.

Најава промоције публикације: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “

Датум: 12/11/2014.

Републички завод за статистику у сарадњи са Привредном комором Београда oрганизује промоцију студије Пописа пољопривреде 2012: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “.

Промоција ће бити одржана 28. новембра 2014, са почетком у 11 часова, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, у Сали 4а на IV спрату.

Аутори ове студије су проф. др Драго Цвијановић, доц. др Јонел Субић и др Весна Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.

У студији је први пут представљена класификација газдинстава према економској величини газдинства и типу пољопривредне производње за ниво Републике Србије ( НСТЈ 1 И НСТЈ 2).

Публикације пописа пољопривреде 2012

Датум: 01/07/2014.

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

Републички завод припрема и посебне публикације које ће бити објављене до краја 2014. године:

  • Пољопривредно земљиште
  • Сточарство
  • Виноградарски атлас
  • Вински атлас
  • Села и региони у Србији

Промоције књига биће благовремено најављене.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.