Актуелно:Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас“

Датум: 23/02/2015.

Промоција специјалне публикације „Виноградарски атлас “ биће организована у Клубу посланика (Толстојева 2) у Београду, 11. марта 2015. у 12 часова.

Публикација „Виноградарски атлас“, чији су аутори доц. др Драгослав Иванишевић, дипл. инж. – мастер Дарко Јакшић и проф. др Нада Кораћ, на систематичан начин приказује важне информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског виноградарства.

Публикације пописа пољопривреде 2012

Датум: 01/07/2014.

На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, поред књига резултата пописа, у сарадњи са еминентним ауторима објављује и посебне публикације. Све издате публикације се могу бесплатно преузети:

Републички завод припрема и посебне публикације које ће бити објављене до краја 2015. године:

  • Пољопривредно земљиште
  • Виноградарски атлас
  • Вински атлас
  • Села и региони у Србији

Промоције књига биће благовремено најављене.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.